? #وصیت و #خودکشی

? #وصیت و #خودکشی

?مطابق ماده ۸۳۶ قانون مدنی: « هر گاه کسی به قصد خود کشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقا” منتهی به موت نشود ، وصیت نافذ خواهد بود.»

@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

19 − 17 =

رفتن به نوارابزار