?آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

?آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

?قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

? در ماده ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است:

?ماده۶۴۹:
هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

?ماده ۶۵۰:
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

?تبصره این ماده:

?تبصره:

مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

#شهادت #قسم #دروغ
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

نوزده + 2 =

رفتن به نوارابزار