بمناسبت سال نوقطعه شعرعرفانی ازحضرت امام خمینی(ر)

بمناسبت سال نوقطعه شعرعرفانی ازحضرت امام خمینی(ر)
((عیدنوروز))
بادنوروزوزیده است به کوه وصحرا..
جامه عیدبپوشند.چه شاه وچه گدا..
بلبل باغ جنان رانبودراه به دوست..
نازم آن مطرب مجلس که بودقبله نما..
صوفی وعارف ازین بادیه دورافتادند..
جام می گیرزمطرب.که روی سوی صفا..
همه درعیدبه صحراوگلستان بروند..
من سرمست زمیخانه کنم روبه خدا..
عیدنوروزمبارک به غنی ودرویش..
یاردلدار.زبتخانه دری بگشاه..
گرمراره به درپیرخرابات دهی..
به سروجان به سویش راه نوردم.نه به پا..
سالهادرصف ارباب عماهم بودم…
تابه دلداررسیدم.نکنم بازخطا…
(((امینی)))
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

سه × 5 =

رفتن به نوارابزار