درد دل یک عشایرزاده

درد دل یک عشایرزاده
روزگاری بود که خداوند متعال برف وبارانش را برما اهالی منطقه کوه یخواب ارزانی داشت وبقدری دامداری دراین منطقه رونق گرفت که آمار دام این منطقه در کل شهرستان طبس بلکه درکل استان یزد زبانزدبود مسولین سینه سپر میکردند وباد به غبغب خودمی انداختند که ما دراین منطقه بیشترین تولیدگوشت ولبنیات راداریم یکی میرفت دیگری میامد طرحهای اصلاح نژاد راپیاده میکردند البته باهمت خودعشایر ولطف خداوند که امسالش ازسال گزشته پربارانتربود وآنها فکرمیکردندکه طرح آنها موفق بوده غافل از اینکه طرح خداوندوبعدازآن همت خودعشایربودکه موفق بود دربوغ وکرنا میکردند که ما قوچ اصیل بلوچی را درمثلا سمباداریم بز فلان نژادرادرازبکوه داریم تنها دربخش دستگردان است که هنوز ما(مسولین)توانسته ایم عشایرراتوانمند وحفظ نماییم تااینکه خشکسالیهاشروع شد عشایر کوچ کردند به سبزوار.شاهرود.نیشابور.یزد.کرمان.و…دراین رفت وآمدها گله های هزارتایی یکی تب برفکی گرفت دیگری شوربادی وآن یکی رادرراه سرما ازبین برد واما گله ها یکی پس از دیگری کم وکمتر شدن وجواب مسولین این بود که گوسفندان سوءتغذیه دارن ضعیفن ودرمقابل بیماریها آسیب پذیر کم کم حضور مسولین دراین منطقه کم رنگ شد درواپسین لحظات مدیرکل عشایر خ جنوبی محض رضای خداجهت کمک به عشایر تشکیلات اداره عشایررا دربخش دستگردان استارت زد وراه اندازی نمود تا عشایری که به فرموده امام ره ذخایر انقلاب بودند راحفظ نماید اما صدافسوس که فعلا ماعشایر نردبانی شدیم برای مطامع شهرستان عشایر منطقه کوه یخاب نردبان ترقی ونزول بودجه های کلان برای شهرستان طبس شده اند که هشدارمیدهیم اگر به خواسته خود که همان استقراراداره امورعشایر درمرکز بخش دستگردان است نرسیم عواقب آن به عهده مسولین شهرستان خواهدبود وبه هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد بهتراست مسولین تاریخچه اقدامات عشایر کوه یخاب را درجه که درجهت حفظ مراتعش انجام داده مطالعه بفرمایند که اگربه سرش بیفتد چه بسا که اتفاقات نا گواری خواهد افتاد
واسلام به امید روزی که حقی ازکسی ضایع نشود
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

نوزده − ده =

رفتن به نوارابزار