شنیده ها خبر از حضور حسن سبحانی عضو ادواری شورا همگام

عشق آباد خبر

شنیده ها خبر از حضور حسن سبحانی عضو ادواری شورا همگام با کاندیداهای پنجمین دوره شورا میباشد وی دانشجوی ارشدحقوق عمومی دانشگاه میبد میباشد
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

3 × 3 =

رفتن به نوارابزار