بهترین مکان برای سیزده بدر از نظر شما کدام یک از گزینه

بهترین مکان برای سیزده بدر از نظر شما کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

تفرجگاه ماسه بادی منصوریه و حسن آباد اعتماد – ۸۱
۳۱%

روستاهای زیبای معدن قلعه و آزبکوه جدید – ۴۶
۱۸%

روستای زیبای کلشانه – ۲۹
۱۱%

روستاهای زیبای آبخورگ و دهنوون – ۲۷
۱۰%

روستاهای زیبای گوشه کمر و چشمه شیر – ۲۶
۱۰%

روستای زیبای ملوند – ۱۶
? ۶%

روستای زیارتی و زیبای پیرحاجات – ۱۳
? ۵%

روستای زیبای نرم – ۸
? ۳%

روستاهای کوهستانی نیزار و آزبکوه – ۷
? ۳%

روستای زیارتی و زیبای ساغند – ۵
▫️ ۲%

? ۲۵۸ people voted so far.

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

5 − 3 =

رفتن به نوارابزار