چند نفر زنگ زدند و گفتند پس کجاست سهمیه عشق آباد از این

چند نفر زنگ زدند و گفتند پس کجاست سهمیه عشق آباد از این برنج ها و اجناسی که برای تنظیم بازار دولت داده است.
خوب حرف کاملا بجا و حق دارند یقینا عشق آباد هم سهم خواهد داشت .
لطفا مسولین رسیدگی کنند
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

14 − 7 =

رفتن به نوارابزار