#اطلاعیه بـه اطــلــاع.ســاڪــنــیــن مــحــتــرم روســتــاے مــحــمــدآبــاد مــے رســانــد.بــعــلــت عــمــلــیــات بــرگــردان

#اطلاعیه
بـه اطــلــاع.ســاڪــنــیــن مــحــتــرم روســتــاے مــحــمــدآبــاد مــے رســانــد.بــعــلــت عــمــلــیــات بــرگــردان فــیــبــر ڪــلــیــه ارتــبــاطــات ثــابــت ؛ همــراه و ایــنــتــرنــت آن روســتــا از ســاعــت ۹ صــبــح الــے ۱۳ عــصــر پــنــجــشــنــبــه مــورخ ۹۶/۱۲/۲۴ قــطــع یا دچار اختلال خــواهد بــود.
روابــط عــمــومــے مــخــابــرات شــهرســتــان طــبــس.
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

12 − 10 =

رفتن به نوارابزار