#تلنگر یک رمز گشایی در نهج البلاغه‼️ به راستی چه کسی دوست،

#تلنگر

یک رمز گشایی در نهج البلاغه‼️

به راستی چه کسی دوست، رفیق و برادر آقا امیرالمومنین است❓
آیا من و شما هم می توانیم در این جایگاه رفیع قرار بگیریم⁉️

هر کس می خواهد بداند برادر، دوست و همنشین آقا امیرالمومنین هست یا نه، خود را با این الگو مطابقت دهد، سایز هر کس که بود، برگ برنده دست اوست و او بدون شک برادر ، دوست و همنشین آقا امیرالمومنین است

‍ ┄┅═══✼✼═══┅┄

الگوی کامل انسانیت:

 و درود خدا بر او فرمود: در گذشته برادری دینی داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود چون دنیای حرام در چشم او بی ارزش می نمود، و از شکم بارگی دور بود، پس آنچه را نمی یافت آرزو نمی کرد، و آنچه را می یافت زیاده روی نداشت، در بیشتر عمرش ساکت بود، اما گاهی که لب به سخن می گشود بر دیگر سخنوران برتری داشت، و تشنگی پرسش کنندگان را فرو می نشاند، بظاهر ناتوان و مستضعف می نمود اما در برخورد جدی چونان شیر بیشه می خروشید، یا چون مار بیابانی به حرکت درمی آمد، تا پیش قاضی نمی رفت دلیلی مطرح نمی کرد، و کسی را که عذری داشت سرزنش نمی نمود، تا آنکه عذر او را می شنید، از درد شکوه نمی کرد، مگر پس از تندرستی و بهبودی، آنچه عمل می کرد می گفت، و بدانچه عمل نمی کرد چیزی نمی گفت، اگر در سخن گفتن بر او پیشی می گرفتند اما در سکوت مغلوب نمی گردید. و بر شنیدن بیشتر از سخن گفتن حریص بود، اگر سر دو راهی دو کار قرار می گرفت، می اندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیکتراست با آن مخالفت می کرد، پس بر شما باد روی آوردن به اینگونه از ارزشهای اخلاقی، و از یکدیگر در کسب آنها رقابت کنید، و اگر نتوانستید، بدانید که به دست آوردن برخی از آن ارزشهای اخلاقی بهتر از رها کردن بسیار است.

نهج البلاغه،حکمت٢٨٩

‍ ┄┅═══✼✼═══┅┄

نکته:

در گذشته مرا برادری بود که در چشم من بزرگ مقدار بود، چون دنیا در چشم او بی ارزش بود…پس هرچه دنیا در چشم ما حقیر تر بشود، ارزش و مقام منزلت ما بالاتر می رود.

گاهی که لب به سخن می گشود بر دیگر سخنوران برتری داشت، و تشنگی پرسش کنندگان را فرو می نشاند…. یعنی کسی برادر امیرالمومنین است که سکوتش و سخن گفتنش همراه با تامل و تفکر باشد❗️

اگر در سخن گفتن بر او پیشی می گرفتند اما در سکوت مغلوب نمی گردید….این یعنی اینکه کسی می تواند برادر، دوست و همنشین آقا امیر المومنین باشد که در سکوت مغلوب ایشان نشود…. الله اکبر‼️

اگر بر سر دو راهی دو کار قرار می گرفت، می اندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیک تر است با آن مخالفت می کرد…. پس برادر و دوست و رفیق امیر المومنین باید از سیم خاردار نفس عبور کند‼️

و…. و هزار نکته باریکتر از مو اینجاست❗️

✍گر در خانه کس است، یک حرف بس است❗️

@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Muhamad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

2 + شانزده =

رفتن به نوارابزار