همــایــش پــیــاده روے رزمــے ڪــاران راد بــه مــنــاســبــت

عشق آباد خبر
همــایــش پــیــاده روے رزمــے ڪــاران راد بــه مــنــاســبــت هفــتــه جــوان بــه مــحــل شــهیــد گــمــنــام شــهرمــان و ســپــس حــضــور در ایــســتــگــاه قــمــر بــنــے هاشــم

@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:mohammadreza
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

1 × سه =

رفتن به نوارابزار