((ماه انس باقرآن)) ماه پرفیض صیام آمدپدید… روح تقوابرمشام آمدپدید… شدفزون نیروی ایمان

((ماه انس باقرآن))
ماه پرفیض صیام آمدپدید…
روح تقوابرمشام آمدپدید…
شدفزون نیروی ایمان ازصیام…
دین حق درجلوه آمدزین قیام…
حاصل این ماه فیض ورحمت است…
الفت ومهروصفاورحمت است…
روح ازآلودگی هارستن است…
راه هرفعل شنیعی بستن است…
ماه قرآن.ماه ترک منهیات….
دورگشتن ازجمیع منکرات…
حلق دیونفس خودرابسته ایم..
مهمان حق تعالی گشته ایم…
ازغذای روح ایمان می خوریم…
تاکلاهی زین نمط ماهم بریم…
خورده ایم همواره ازشیرین وچرب…
این زمان ماییم واین میدان حرب…
نفس خودرادرمشقت افکنیم…
تاعیارروح رابالابریم ….
(محمدعلی فرحتیار)
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیست + چهار =

رفتن به نوارابزار