✅ #ترتیل_کل_قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد

✅ #ترتیل_کل_قرآن به صورت جزء به جزء با نوای استاد عبدالباسط تقدیم به شما همشهریان عزیز طبسی

جزء اول ۱
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/01.mp3

جزء دوم ۲
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/02.mp3

جزء سوم ۳
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/03.mp3

جزء چهارم ۴
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/04.mp3

جزء پنجم ۵
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/05.mp3

جزء ششم ۶
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/06.mp3

جزء هفتم ۷
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/07.mp3

جزء هشتم ۸
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/08.mp3

جزء نهم ۹
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/09.mp3

جزء دهم ۱۰
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/10.mp3

جزء یازدهم ۱۱
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/11.mp3

جزء دوازدهم ۱۲
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/12.mp3

جزء سیزدهم ۱۳
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/13.mp3

جزء چهاردهم ۱۴
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/14.mp3

جزء پانزدهم ۱۵
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/15.mp3

جزء شانزدهم ۱۶
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/16.mp3

جزء هفدهم ۱۷
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/17.mp3

جزء هجدهم ۱۸
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/18.mp3

جزء نوزدهم ۱۹
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/19.mp3

جزء بیستم ۲۰
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/20.mp3

جزء بیست و یکم ۲۱
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/21.mp3

جزء بیست و دوم ۲۲
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/22.mp3

جزء بیست و سوم ۲۳
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/23.mp3

جزء بیست و چهارم ۲۴
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/24.mp3

جزء بیست و پنجم ۲۵
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/25.mp3

جزء بیست و ششم ۲۶
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/26.mp3

جزء بیست و هفتم ۲۷
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/27.mp3

جزء بیست و هشتم ۲۸
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/28.mp3

جزء بیست و نهم ۲۹
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/29.mp3

جزء سی ام ۳۰
http://www.sibtayn.com/sound/ar/quran/3abdolbasi6/30.mp3

@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

4 + نه =

رفتن به نوارابزار