پنج شنبه ها برای ما یاداور درگذشتگان مان است دلتنگی و غم ولی برای

عشق آباد خبر
پنج شنبه ها
برای ما یاداور
درگذشتگان مان است
دلتنگی و غم
ولی برای انها پنج شنبه
روز خوشحالیست
منتظر هدیه فاتحه وصلوات
تاپیش خدا روسفید شوند
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

5 × 5 =

رفتن به نوارابزار