?آیا می دانید؟؟

عشق آباد خبر

?آیا می دانید؟؟

#تکدی‌گری جرم و #مجازات آن یک تا سه ماه #حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.

@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

شانزده − 3 =

رفتن به نوارابزار