مراسم هفتمین روز درگڌشت مرحوم ابوتراب برهانی امروز

مراسم هفتمین روز درگڌشت مرحوم ابوتراب برهانی امروز دوشنبه ساعت ۲/۵الی۴/۵بعدازظهر هیئت محترم حسینی عشق آباد حضور شما مومنین باعث شادی روح آنمرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

یک × 4 =

رفتن به نوارابزار