قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)

مطابق اخبار، لایحه بودجه ۱۳۹۶ مورد تأیید نهایی شورای نگهبان قرار گرفته است و منتظر ابلاغ از سوی رییس‌جمهور است.

ماده ‌واحده- بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱٫۵۲۴٫۵۶۵٫۹۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱٫۵۲۴٫۵۶۵٫۹۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳٫۹۸۸٫۵۳۱٫۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال شامل:

۱-  منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۳٫۴۶۷٫۵۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۵۲۱٫۰۱۰٫۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۷٫۰۰۵٫۰۲۱٫۰۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۷٫۰۰۵٫۰۲۱٫۰۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

تبصره‌ها در حال تکمیل…
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

پنج × 3 =

رفتن به نوارابزار