جاری شدین سیل در پی بارندگی امروز صبح بعد از ازبکوه

جاری شدین سیل در پی بارندگی امروز صبح بعد از ازبکوه جدید
کال چاهو اُزبکوه
شهروند خبرنگار :سعید ایلخانی
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

1 × 5 =

رفتن به نوارابزار