بسمه تعالی

بسمه تعالی
برادرگرامی جناب اقای مهندس طوسی
شهردارمحترم وپرتلاش طبس (دام‌توفیقه)
سلام علیکم
خدمت‌درنظام مقدس جمهوری اسلامی،فرصت مغتنمی است که خادمان متعهدی همچون جنابعالی این جامه مقدس رابرتن دارند.درحال حاضربفرموده مقام معظم رهبری،حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ازبزرگترین معروف هاست،وطبیعتاخدمت صادقانه براساس معیارهاوملاک های فنی ،تخصصی وکارشناسی به مردم شریف کشورمان وبویژه دراین منطقه کویری ودورازمرکزمصداق بارزی ازمعروف می باشد،صدالبته اگر مسولی بانیت خالص وصادقانه وبرابرمعیارهای فنی وتخصصی خدمت نمایدکه رضایت مردم راازنظام اسلامی بدنبال داشته باشدبی شک باعث تقویت نظام جمهوری اسلامی خواهدگردید،لذاضمن تبریک آغازسال نووتقارن خجسته ی اولین روزهای سال با ماه مبارک رجب المرجب که به فضل وعنایت الهی مردم شریف این شهرستان وبسیاری ازشهرهای کشوربه یمن تقارن آغازسال نوبا زادروزصدیقه ی طاهره حضرت فاطمه (س)ازنزولات سراسرخیروبرکت آسمانی والهی درآخرین روزهای سال گذشته واولین روزهای سال جدیدبهره مندگردیدندهمچنین باتوجه به تلاشهای ارزشمندجنابعالی وهمکاران ارجمند تان فضای عمومی شهراعم ازمبلمان شهری وفضای سبزووضعیت بهداشتی وخدماتی ورفاهی بگونه بودکه بحمدالله مراتب قدردانی وقدرشناسی همشهریان ارجمندوزائرین ومسافرین عزیزرادراین ایام به دنبال داشته است که اینجانب لازم می دانم ازخدمات وتلاشهای ارزنده جنابعالی وهمکاران محترم تان صمیمانه تقدیروتشکر نموده،عزت،صحت ،سلامت و تداوم توفیقات جنابعالی وهمکاران محترم تان راازدرگاه احدیت مسئلت می نمایم…

سیدابراهیم مهاجریان
امام جمعه طبس
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

هفده + 15 =

رفتن به نوارابزار