وارده به عشق اباد خبر

وارده به عشق اباد خبر
قنات روستای شیراباد دراثرریزش اب قنات بند امده ودرانتظار مسولین محترم جهادکه ایاقدم رنجه خواهندکرد وسری به این قنات خواهند زد البته باتشکر ازاقای مهندس عراقی که تا کنون تقریبا ۱۷میلیون تومان برای قنات سمبا خرج کردن امیدوارم صدای کشاورزان شیرابادنیزشنیده شود
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

16 + 18 =

رفتن به نوارابزار