http://www.iqna.ir/fa/news/3584429/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

http://www.iqna.ir/fa/news/3584429/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%82%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد: مؤسسه منهاج‌ عشق‌آباد از سال ۱۳۹۰ با هدف آموزش قرآن به عشایر و مردم مناطق محروم فعالیتش را آغاز کرده و تاکنون

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

2 + ده =

رفتن به نوارابزار