آموزش مدرن تری فنون کونگ فو

آموزش مدرن تری فنون کونگ فو

جهت ثبت نام به آقای روح اله شادمان(۰٩١٣٢۵۰١٨۶٨) و یا آقای مهدی علی پور (۰٩١۴۶۶۵۰٣٢١)
و یا به حوزه ۲ مالک اشتر(۰۵۶٣٢٨۵٢۴۰۰) مراجعه کنید.
عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

نه − هفت =

رفتن به نوارابزار