?نمک برزخم دل شیرین ترازخواب سحرگردد

?نمک برزخم دل شیرین ترازخواب سحرگردد
?جگرهاخون شودتایک پسرمثل پدرگردد
?پدرازشوق دل در کودکی دست پسرگیرد
?بامیدی که درپیری پسردست پدرگیرد

??برای سلامتی تمام پدران صلوات
??برای آمرزش روح تمام پدران که دستشون از دنیا کوتاه هست صلوات ???بمانعلی رضایی تقدیم به عشق آباد خبر ❤️❤️❤️
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیست + بیست =

رفتن به نوارابزار