ایا چهار دیواری اختیاری است؟ودر خانه هرکاری را می توان

ایا چهار دیواری اختیاری است؟ودر خانه هرکاری را می توان انجام داد؟؟بله ولی به شرطی که شخص استفاده از حقوق خود را،وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ندهد.
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

هفت + 12 =

رفتن به نوارابزار