?اگر کسی ماشین خود را به فردی بسپارد و توسط آن فرد

?اگر کسی ماشین خود را به فردی بسپارد و توسط آن فرد اعمال نامشروع صورت گرفته باشد آیا صاحب ماشین هم مجازات می‌شود؟

?در پاسخ باید گفت که صاحب ماشین در صورتی که آن اعمال جرم باشد و وحدت قصد با فرد مباشر داشته باشد و تقارن زمانی هم وجود داشته باشد به عنوان معاون جرم مجازات می شود به عبارت ساده تر صاحب ماشین باید با علم و اطلاع از اینکه آن فرد با ماشین وی می خواهد عمل مجرمانه انجام دهد، ماشین را در اختیار وی گذاشته باشد تا قابل مجازات به عنوان معاون جرم باشد.

#حقوقی
? @eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

4 × 4 =

رفتن به نوارابزار