خانواده ها ی طبسی نسبت به پرداخت صدقات روزانه اعتقاد

خانواده ها ی طبسی نسبت به پرداخت صدقات روزانه اعتقاد زیادی دارند.
?این یعنی سبک زندگی دینی و توجه به همنوع
کد مهربانی
*۸۸۷۷*۰۵۶۱۱#
معاونت توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی طبس
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

سیزده + 7 =

رفتن به نوارابزار