#امار__تایید_صلاحیتهای

#امار__تایید_صلاحیتهای
هیئت نظارت
شهرستان طبس شامل شهر، بخش و روستاهای شهرستان طبس

#شهر_طبس :
از ۱۰۷ نفر ثبت نامی ۶ نفر عدم احراز صلاحیت و ۱۰۱ نفر تایید صلاحیت شدند.

#شهر_دیهوک :
از ۱۴ نفر ثبت نام شده ، ۲ نفر عدم احراز صلاحیت و ۱۲ نفر تایید صلاحیت شدند.

#شهر_عشق_آباد :
تمامی ۲۵ نفر ثبت نامی تایید صلاحیت شدند.

درمجموع از ۱۴۶ نفر در شهرهای طبس دیهوک و عشق اباد ۸ نفر عدم احراز صلاحیت شده و ۱۳۸ نفر تایید صلاحیت شدند.

#روستاهای_بخش_مرکزی :
۱۵۹ نفر ثبت نام شدند که ۴ نفر انصراف و ۳ نفر عدم احراز صلاحیت شده و ۱۵۲ نفر تایید صلاحیت شدند.

#روستاهای_بخش_عشق_اباد :
۱۷۲ نفر ثبت نامی ، ۱ نفر انصراف و ۱۷۱ نفر تایید صلاحیت شدند.

#روستاهای_بخش_دیهوک :
۹۳ نفر ثبت نامی ، ۱ نفر انصراف ، ۳نفر عدم احراز صلاحیت و ۸۹ نفر تایید صلاحیت شدند.

درمجموع کلیه ثبت نام شدگان شهرستان طبس اعم از شهر و روستا ۵۲۵ نفر بودند که ۱۴ نفر عدم احراز صلاحیت شده اند .

عشق آباد خبر
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

5 − 4 =

رفتن به نوارابزار