سهم هر نامزد از برنامه‌های رادیو و تلویزیون

سهم هر نامزد از برنامه‌های رادیو و تلویزیون

?۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی
?۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی
?درمجموع هر نامزد ۱۱۱۰ دقیقه
?با احتساب ۳۷۰ دقیقه مناظره، هر نامزد درمجموع ۱۴۷۰ دقیقه
@eshkabar

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

چهار + 19 =

رفتن به نوارابزار