?آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

?آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

?قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
(کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

? در ماده ۶۴۹ و۶۵۰ این قانون آمده است:

?ماده۶۴۹:
هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

?ماده ۶۵۰:
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

?تبصره این ماده:

?تبصره:

مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

#شهادت #قسم #دروغ
@eshkabar

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
ضمن تبریک سال نو نظر به اینکه مدارک ناقص نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی فردا صبح جهت تکمیل و اخذ گواهی سوپیشینه به دادگاه طبس ارسال خواهد شد لذا مجددا تاکید میگردد متقاضیانی که تا کنون انگشت نگاری نموده لیکن جواب آن را دریافت ننموده اند ظرف امروز وامشب به فرماندهی انتظامی بخش دستگردان مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم مراجعه هیچ گونه اقدامی در جهت ثبت نام متقاضیان نامزدها در سامانه متصور نخواهد بود لطفا اطلاع رسانی شود
عشق آباد خبر
@eshkabar

رفتن به نوارابزار