سیلاب از دو طرف روستا دستگردان رو محاصره کرده و

عشق آباد خبر
سیلاب از دو طرف روستا دستگردان رو محاصره کرده و قسمتی از مزارع زیر اب رفته و ب شدت ب طرف روستاهای پایین دسست در حرکت است
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:اݕۅطاݪݕ ږۻایے
@کانال عشق آباد خبر

#فوری فوری فوری #هشدار هشدار طبق اخبار

#فوری فوری فوری
#هشدار هشدار
طبق اخبار رسیده متاسفانه بند خاکی اول روستای دلاکوک شکسته و سیلاب وارد بند دوم شده است و به علت شدت زیاد سیلاب و همچنین خروجی بند اول بند دوم خطر ساز شده و احتمال شکستن آن زیاد است.
سیلاب خروجی روستاهای مجاور عشق آباد و خود شهر عشق اباد را به شدت تهدید میکند.
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

خبر تکمیلی بعد از گذشت چند ساعت از واژگونی اتوبوس

خبر تکمیلی
بعد از گذشت چند ساعت از واژگونی اتوبوس بعلت شدت زیاد سیلاب و علی رغم تلاش فراوان. نیروهای امدادی موفق به نجات مسافران نشده اند اما خوشبختانه فعلا اتوبوس در محلی قرار گرفته است که خطر زیادی آنها را تهدید نمیکند.
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

#فوری طبق اخبار رسیده مسافران گرفتار در سیل اتوبوس

#فوری
طبق اخبار رسیده مسافران گرفتار در سیل اتوبوس واژگون شده بر روی سقف اتوبوس قرار گرفتند و منتظر امداد رسانی هستند اما با وجود استقرار نیروهای امدادی به علت سیلاب زیاد تاکنون موفق به نجات آنها نشده اند.
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

اتوبوس واژگون شده اتوبوس کاشمر به یزد هست ظاهرا ۱۲ مسافرداشته ۹

اتوبوس واژگون شده اتوبوس کاشمر به یزد هست

ظاهرا ۱۲ مسافرداشته
۹ مسافر این اتوبوس در سلامت به سر می برند و نیروهای امدادی در حال کمک برای نجات مسافران هستند.

در مسیر سیل در حرکت بوده که واژگون میشه

اطلاعت تکمیلی بزدوی
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:a.a 912122
@کانال عشق آباد خبر

رفتن به نوارابزار