هوالــبــاقــے چــه ســخــت اســت در سوگ عــزیــزان نــشــســتــن بــا

عشق آباد خبر
هوالــبــاقــے

چــه ســخــت اســت در سوگ عــزیــزان نــشــســتــن

بــا نــهایــت تــاســف و تــاثــر درگــذشــت نــاگــهانــے مــرحــوم مــحــمــد گــلــے زاده در حــادثــه مــعــدن را خــدمــت خــانــواده هاے داغــدار گــلــے زاده و فــاطــمــے نــژاد و ســایــر بــیــوت عــزادار تــســلــیــت عــرض مــیــڪــنــیــم ،از خــداونــد بــراے آنــمــرحــوم ســفــر ڪــرده عــلــو درجــات و بــراے بــازمــانــدگــان صــبــرے جــزیــل و جــمــیــل آرزومــنــدیــم

مراسم تشییع و تدفین متعابقا اعلام خواهد شد
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:اݕۅطاݪݕ ږۻایے
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

14 − دو =

رفتن به نوارابزار