توقیف سواری رانا توسط تیم کنترل نامحسوس ساعت ۱۳:۰۰ روز گذشته

عشق آباد خبر
توقیف سواری رانا توسط تیم کنترل نامحسوس
ساعت ۱۳:۰۰ روز گذشته یک دستگاه سواری رانا در محور طبس بشرویه به علت ارتکاب دوتخلف همزمان(سبقت غیرمجازوسرعت غیرمجاز۱۴۰کیلومتر)وهمچنین فاقد بیمه بدنه شخص ثالث توسط تیم کنترل نامحسوس پلیس راه طبس توقیف وضمن اعمال قانون به مبلغ ۴میلیون وپانصدهزارریال وتعداد۱۵نمره منفی درسوابق گواهینامه راننده ثبت و وسیله نقلیه به پارگینگ منتقل گردید.
عشق آباد خبر
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:09132502039 علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

رفتن به نوار ابزار