‏پیام ‎حسین و ‎عاشورا همین چند جمله از ‎شهید بهشتی‌ست: «ستم‌پذیری


‏پیام ‎حسین و ‎عاشورا همین چند جمله از ‎شهید بهشتی‌ست:

«ستم‌پذیری هم اندازه‌ی ستمگری گناه است. ای ‎انسان تو آزادی…»
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:اݕۅطاݪݕ ږۻایے
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

18 − 15 =

رفتن به نوارابزار