انتخابات نامزدها قول ووعده ها مشکلات لاینحل بازوقت انتخاباتست سلام. وعده

عشق آباد خبر
انتخابات
نامزدها
قول ووعده ها
مشکلات لاینحل

بازوقت انتخاباتست سلام.
وعده هادرانتشاراتست سلام.

هریکی قول وقراری میدهد.
وعدهءانجام کاری میدهد.

مشکلات این خراسان جنوب.
باقیست این مشکلات واین عیوب.

جاده وراه وطریق پرخطر.
باتصادفهای افزون درگذر.

مثل راهِ قائنات وبیرجند.
راهِ مرگست نام آن باصدکمند.

مشکلات دردودرمان رانگر.
نی پزشک ویازامکان رانگر.

مردمان ازبهردرمان ناگزیر.
مرکزاستان رَوَداوسربزیر.

یازرشک وزعفرانش اینچنین.
دستِ آن سوداگرانِ درکمین.

لازمست آن صنعت وآن توسعه.
تاکه محصولش ببیندجامعه.

مشکلات آب وباغ وکِشت وکار.
کی شَوَدحل ای وکیل باوقار.

یابه روستاباشداین دردودمل.
غده هاکی میشودجاناعمل.

هان توان داری بگیری اعتبار.
بامجوزازوزیری دربهار.

حل نمایی این گرانی اقتصاد.
مردمان راباعمل بنماتوشاد.

گرتوان حل توداری دروجود.ِ
این دعای مردم وصدهادورود.

مهدوی گفتابه این نظم وبیان.
درعمل کاری بکن نَی برزبان.

شعرونظم از:
سیدمحمدمهدوی الحسینی
مشهدالرضاعلیه السلام
۹۸/۹/۲۰
ارسال شده توسط:۰۹۱۳۲۵۰۲۰۳۹ علی رجب زاده
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

چهار × 4 =

رفتن به نوارابزار