بسمه تعالی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بدینوسیله از هیات

بسمه تعالی
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدینوسیله از هیات ورزشهای بومی و محلی شهرستان.اداره ورزش و جوانان طبس.نمایندگی ورزش و جوانان بخش دستگردان جناب آقای عزیز زاده مقدم.بخشداری دستگردان. بیمه کارآفرین نمایندگی سرکار خانم لطفی فاطمی و بیمه دانا تشکیلات خانه کارگر که با حمایت های مالی و حضور خود موجبات برگزاری متفاوت تر و بهتر از هرسال جشنواره نوروزی کلشانه را فراهم نمودند کمال تشکر را داریم. من الله التوفیق
دهیاری و شورای اسلامی روستای کلشانه
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

بسمه تعالی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بدینوسیله از هیات

بسمه تعالی
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدینوسیله از هیات ورزشهای بومی و محلی شهرستان.اداره ورزش و جوانان طبس.نمایندگی ورزش و جوانان بخش دستگردان جناب آقای عزیز زاده مقدم.بخشداری دستگردان. بیمه کارآفرین نمایندگی سرکار خانم لطفی فاطمی و بیمه دانا تشکیلات خانه کارگر که با حمایت های مالی و حضور خود موجبات برگزاری متفاوت تر و بهتر از هرسال جشنواره نوروزی کلشانه را فراهم نمودند کمال تشکر را داریم. من الله التوفیق
دهیاری و شورای اسلامی روستای کلشانه
@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:Ahmad Rajabzadeh
@کانال عشق آباد خبر

رفتن به نوارابزار