کشف ۸هزار مدرک جعلی در مشهد/مدرک دکترا در قبال


کشف ۸هزار مدرک جعلی در مشهد/مدرک دکترا در قبال طلب خیاط!

@کانال عشق آباد خبر
ارسال شده توسط:اݕۅطاݪݕ ږۻایے
@کانال عشق آباد خبر

No votes yet.
Please wait...

دیدگاه‌تان را بنویسید:

رفتن به نوار ابزار